Kinga
Descriere
Profile
Structura
Dimensiuni
Accesorii
Culori
Garantie
Ghid de montaj
Firma
Home
Despre Noi
Sediul
Informatii utile
Contact
Galerie
Lucrari Ón 2007
Produse
Tigle metalice
Sistem de jgheaburi PVC
Sindrile bituminoase
Placi ondulate bituminoase
Tabla cutata
Sistem de jgheaburi si burlane
Tigle metalice cu granule minerale
Aluzinc
Ghid de montaj

 

AERISIREA ACOPERIŞULUI

O cerinţă de bază la montaj este asigurarea unui spaţiu de ventilare corespunzător sub învelitoare. Trebuie asigurată circularea liberă a aerului de la streaşină la coamă. La o aerisire necorespunzătoare, folia sub învelitoare şi termoizolaţia se pot deteriora datorită condensului. La acoperişuri cu panta <140 distanţa minimă dintre învelitoare şi termoizolaţie este de 5cm. La pante între 14-700 pentru evitarea condensului trebuie prevăzute orificii de aerisire la coame şi la streaşină. Acestea vor asigura circulaţia liberă a aerului şi vor preveni formarea coloanelor de aer staţionare.

 Image

 MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

      Se recomandă manipularea şi transportul ţiglelor în ambalajul de la fabrică. În timpul transportului coletele şi ţiglele trebuie fixate, legate pentru a nu se deplasa între ele. Se va evita la manipulare alunecarea ţiglelor una peste alta, astfel prevenim deteriorarea lor mecanică. Legăturile de ţigle se vor depozita în spaţii uscate şi aerisite. Distanţa minimă de la sol: 20cm. Înălţimea de depozitare maximă: 3 legături, cu şipci distanţiere între ele.

 CALCULUL ACOPERIŞULUI

       Calculul necesarului de material se face în urma măsurătorilor şarpantei şi nu după desenul tehnic. Trebuie măsurat acoperişul şi făcut o schiţă. La comandă se va ţine cont şi de un surplus de 3cm ce cade în afara şorţului la streaşină.

 Image

 FIXAREA ŞIPCILOR ŞI CONTRAŞIPCILOR

        La montajul ţiglelor metalice se utilizează în general contaşipci de 12x25mm şi şipci de 35x50mm (sau mai late) din lemn de răşinoase. Se recomandă impregnarea şipcilor. Şipcile se vor fixa de căpriori cu cuie galvanizate de 75x2,8mm. Şipcile şi contraşipcile se vor monta conform desenului. Pentru a uşura montajul pe contraşipci se poate marca poziţia şipcilor. La pante mai mici de 140 se vor monta contraşipci suplimentare de 12x25mm sub primele trei şipci începând de la streaşină. Contraşipcile se montează la cca. 600mm, iar fiecare a doua contraşipcă trebuie fixată la căpriori. La acoperişuri fără astereală contraşipcile se montează direct pe căpriori. Sistemul de şipci şi contraşipci la acoperiş cu astereală şi carton asfaltat.

 Image

 DETALIU DE MONTAJ LA STREAŞINĂ

         Şipcile se montează la streaşină conform desenului. Se vor ridica cu cca. 17mm cu ajutorul unui distanţier ce se pune între şipcă şi contraşipcă. Poziţionarea primei şipci este foarte importantă pentru continuarea montajului.

 Image

 DETALIU DE MONTAJ LA SUPRAPUNERI

          La suprapunerea pe coloană a panourilor de ţigle metalice, sub şipcă se montează distanţiere de 17x30x50mm (conform desenului)

 Image

 AŞEZAREA PANOURILOR

          Montajul panourilor începe din colţul dreapta jos, pentru a ţine cont de canalele capilare din partea stângă a panourilor. Panourile se fixează pe coloane şi pe rânduri de la streaşină la coamă (conform desenului=. Se recomandă utilizarea panourilor de lungima egală cu a căpriorilor pentru a evita suprapunerile pe coloană. Dacă totuşi avem panouri de lungimi diferite, vom începe montajul cu panourile mai lungi de la streaşină (lăsând 3cm mai jos de la scândura de fronton) spre coamă primul rând de panouri se poziţionează pe acoperiş, dar fără să fixăm pe şipci. Poziţionăm la streaşină, şi după verificarea paralelismului fixăm de şipci. La fel procedăm şi cu prima coloană spre coamă. Şuruburile se strâng cu grijă astfel încât să nu rămână orifficii între panouri.

 Image

 FIXAREA PANOURILOR

         La fixarea panourilor de şipci se vor folosi şuruburi autoperforante speciale cu garnitură, anticorozive sau galvanizate şi vopsite, de 4,8x35mm (poza 1). panourile se fixează între ele cu şuruburi similare dar de dimensiunea de 4,8x20mm. Şuruburile de fixare se prind în partea de jos a ondulei ţiglei (ca în poză) şi se utilizează maşini de înşurubat cu turaţie reglabilă, până vcând garnitura de cauciuc iese cca. 1mm de sub capul şurubului. Şuruburile nu se pot strânge prea tare pentru că garniturile se pot crăpa. La suprapunerea panourilor pe linie se vor pune şuruburile pe vârful ondulelor ţiglei (ca în poză). Pe partea dreaptă a suprapunerii, şurubul din partea de jos a ondulei se va deplasa uşor spre suprapunere pentru a strânge panoul, iar pe partea stângă se va îndepărta uşor de suprapunere şurubul din fundul ondulei pentru a permite tablei elasticitate. În loc de şuruburi de 4,8x20mm putem folosi şi pop-nituri.

 Image

 AŞEZAREA ŞURUBURILOR

           Panourile se fixează de şipci conform schiţei. În general necesarul de cuie este de 6-9buc/mp. rândul 2, 4 etc – un şurub răndul 1, 3 etc – 2 şuruburi la streaşină şi la suprapun. – 1 şurub pe fundul fiecărei ondule

 Image

COAMĂ STREAŞINĂ 

 TĂIEREA PANOURILOR LA SCÂNDURA DE FRONTON (MARGINE)

dacă ultimul panou este mai lat decât permite acoperişul, ajustarea se face astfel: se poate decala ultimul panou cu o ondulă; dacă nici asta nu ajunge, panoul se va tăia în lungime. Se va încerca tăierea pe lângă scândură astfel încât să obţinem o ondulă completă la partea inferioară.

Atenţie! Se recomandă utilizarea unei foarfeci pendulare

Interzis! Utilizarea flexului – va deteriora straturile de protecţie

 Image

  Scândura de fronton şi închiderea laterală

       Înălţimea scândurei de fronton depinde de nivelul coamei. Elementul de închidere laterală trebuie să acopere partea superioară a panoului. Se va fixa cu şuruburi scurte de scândură şi se va utiliza silicon la etanşarea suprapunerii.

 Image

 Streaşină

      La streaşină se va monta un şorţ cu suprapunere de 3cm. Se recomandă utilizarea siliconului între şorţ şi panou. Cârligele pentru jgheaburi se montează la 600mm, cu o cădere de 5mm/ml.

 Image

 Tuburi de aerisire

     Ţevile din PVC se montează astfel încât străpungerile panourilor să fie pe vârful ondulei. Se vor utiliza garnituri de EPDM 102-275mm. Se vor fixa de panouri cu nituri. Se etanşează cu silicon. La pantă mai mare de 200 se recomandă o garnitură mai mare. Ţevile se vor acoperi pentru a evita pătrunderea apei în interior.

 Dolii

      Înainte de montarea doliilor se va verifica planeitatea acoperişului şi la nevoie se va corecta. La cca. 16cm de la mijlşocul doliei se vor monta şipci de susţinere paralele cu dolia. Suprapunerea panoului peste dolie este de min. 15cm. Dolia se prinde de şipci împreună cu panourile cu şuruburi de 4,8 x 35mm pe fiecare andulă. Palurile de suprapunere transversale se vor etanşa cu silicon. La marginea panourilor se vor utiliza benzi de etanşare din PE.

 Image

 Acoperiş mansardă

     Panourile se pot utiliza fără probleme la realizarea acoperişurilor tip mansardă. Şipca superioară se va ridica la o distanţă de cca. 17cm înainte de ruperea de pantă, cu un distanţier, iar panoul superior va acoperi pe cel iinferior deasupra liniei de rupere a pantei. Panourile se vor fixa cu şuruburi de 4,8 x 35mm în fiecare ondulă (panoul superior) şi din 2-2 panoul inferior.

 Image

 Coame

      Coamele se fixează cu şuruburi de 4,8 x 19mm. Distanţa maximă dintre şuruburi este de 40cm. Se pot utiliza benzi de etanşare dar ţinând cont şi de aerisirea acoperişului.

 Terminarea montajului

     După terminarea montajului acoperişul se va curăţa cu grijă. Nu vom lăsa aşchii metalice după tăiere sau găurire. Acestea pot deteriora straturile de protecţie.

 Vizitarea acoperişului

    Vom folosi încălţăminte cu talpa moale, păşind pe fundul ondulei. Atenţie! Panourile trebuie fixate înainte de a păşi pe ele. Nu lăsaţi panouri nefixate pe acoperiş.

 Image

 Reparaţii

     La repararea deteriorărilor apărute la montaj se recomandă utilizarea vopselelor originale. (produs de Polifarb Ciepszyn SA):

-Renakryl– zgârieri, deteriorări mici

-Rengrunt – exfoliere de vopsea, pete mari

Suprafaţa trebuie curăţată, degresată, iar tabla zincată acoperită cu grund.

      

 
 
 
(C) 2021 Hauspartner
Powered by Synetsec